Endring av 55 km-løypa

På grunn av kraftig regn i går og i natt må vi av sikkerhetsmessige hensyn gjøre om litt på 55 km-løypa.

Denne tar nå ned på samme sted som 17 km før den knekker til høyre mot det nordligste punktet. Dette medfører at det blir motgående syklister på et strekke – vis hensyn og hold høyre.