Enern Oppdal arrangerer fem arrangement i løpet av året.

Saltdalshytta Skienern (februar/mars) // Randoenern (mars/april) // Saltdalshytta Sykkelenern (august) // Fjellenern (september) // Dynafit Trollheimen fjellmaraton (september)

Det er lokale lag og organisasjoner som er ansvarlig arrangør av hvert arrangement; henholdsvis: Snøhetta IL, Oppdal Klatre og Fjellsportklubb, Oppdal Sykkelklubb og Oppdal IL Ski & Skiskyting.

Siden oppstarten i 2007 har Enern Oppdal tilbakebetalt omtrent 2,3 millioner til lagene som er ansvarlig arrangør. Denne summen fordeles igjen på de lag og organisasjoner som deltar som funksjonærer under arrangementene. Deltakelse i en av våre arrangement vil derfor direkte støtte opp under lokale lag og organisasjoner, og deres aktivitet og rekrutteringsarbeid gjennom året.

Superener
Ved å delta på Saltdalshytta Skienern, Randoenern, Saltdalshytta Sykkelenern og Fjellenern oppløp innenfor samme år, har du mulighet til å bli en superener! Hvis du deltar på tre av fire arrangement vil du bli en trippelener, uavhengig av hvilke distanser du har tatt. Full premiering til alle superenere og trippelenere etter Fjellenern oppløp i september.

Noen gode grunner for Enern
Hjertet av Norsk mosjonsidrett. Fire helt ulike grener, variasjon, gjennom alle årstider, basert på kondisjonsidrett og grunnleggende ferdigheter. Fokus på mosjon, deltakelse og det å fullføre, ikke plassering og prestasjon, alle er vinnere. Kortere og enklere varianter av alle løp/ritt som gjør at terskelen for å melde seg på blir lavere og at dette er noe som er overkommelig for alle nivåer.

For oppdateringer om Enern arrangementene, følg oss på facebook & instagram

Vi har kontor i Næringshagen, midt i Oppdal sentrum.
ida@enern.com           / 454 16 014
martine@enern.com / 990 23 943