Enern Oppdal arrangerer fire arrangement i løpet av året.

Saltdalshytta Skienern (februar/mars) // Randoenern (mars/april) // Saltdalshytta Sykkelenern (august) // Oppdal Fjellmaraton (september)

Fire helt ulike grener, variasjon, gjennom alle årstider, basert på kondisjonsidrett og grunnleggende ferdigheter. Fokus på mosjon, deltakelse og det å fullføre, ikke plassering og prestasjon, alle er vinnere. Kortere og enklere varianter av alle løp/ritt som gjør at terskelen for å melde seg på blir lavere og at dette er noe som er overkommelig for alle nivåer.

Det er lokale lag og organisasjoner som er ansvarlig arrangør av hvert arrangement; henholdsvis: Snøhetta IL, Oppdal Klatre og Fjellsportklubb, Oppdal Sykkelklubb og Oppdal IL Ski & Skiskyting.

Siden oppstarten i 2007 har Enern Oppdal tilbakebetalt omtrent 2,5 millioner til lagene som er ansvarlig arrangør. Denne summen fordeles igjen på de lag og organisasjoner som deltar som funksjonærer under arrangementene. Deltakelse i en av våre arrangement vil derfor direkte støtte opp under lokale lag og organisasjoner, og deres aktivitet og rekrutteringsarbeid gjennom året.
For oppdateringer om Enern-arrangementene, følg oss på facebook & instagram

Vi har kontor på postgården, ved Oppdal skysstasjon.
margrete@enern.com / 950 22 478