Praktisk informasjon

 Deltakerinfo 2016

Klasseinndeling
42 km – Klasser K/M: 18-19 år, 20-29 år, 30-39 år, 40-49 år, 50-59 år, 60-69 år, 70-79 år, 80-85 år
23 km – Klasser K/M: 16-17 år, 18-19 år, 20-29 år, 30-39 år, 40-49 år, 50-59 år, 60-69 år, 70-79 år, 80-85 år

23 km Trim uten tidtaking – ingen klasse inndeling

Startnummer og etteranmelding
Startnummerutdeling og etteranmelding i sekretariatet i Oppdal Kulturhus (Allsalen). Lørdag kl. 16.00 -18.00 eller Søndag kl. 06.45-10.00. Startnummeret festes med sikkerhetsnåler på ytterste plagg foran på brystet. NB. Du kan ikke hente din nummerlapp ved starten!

Lisens
Startlisens/engangslisens er en forsikring som alle deltakere må ha.
Helårslisens kjøpes via egen klubb mens Engangslisens kjøpes sammen med påmelding.

Informasjonstreff
Informasjon om løype, terreng, bekledning og sikkerhet. Dagen før arrangement i sekretariatet.

Starttider
42 km over 6 timer Gjevillvasshytta kl. 08.00 Fellesstart – med tidtaking
42 km under 6 timer Gjevillvasshytta kl. 09.00 Fellesstart – med tidtaking
23 km trim Skaret/Remma kl. 10.00 Fellesstart – uten tidtaking
23 km aktiv/tur Skaret/Remma kl. 11.00 Fellesstart – med tidtaking

Buss til start
Obligatorisk buss for alle deltakere.
Buss til 42 km start Gjevillvasshytta kl. 07.00 og 07.50 fra Oppdal Kulturhus (150 kr/person ved påmelding).
Buss til 23 km start Skaret/Remma kl. 09.10 (trim) og 10.10 fra Oppdal Kulturhus 100 kr/person forhåndspåmelding ved påmelding EQ-timing.

Poser til bagasje
Posen du får utlevert startnummer etc. i, skal du bruke til pakking av klær. Denne posen leveres ved startområdet før start, og fås tilbake når du kommer i mål i Oppdal sentrum. Strips til å lukke posen ligger vedlagt samt klisterlapp med startnummer at feste på posen.

Synlig startnummer
Startnummeret skal bæres synlig på brystet slik at det er lesbart under hele løpet.

Det er krav til sekk på 42 km og 23 km
Det er påbudt med sekk for de som deltar på 42 km og 23 km, men det er ikke krav til vekt. Alle deltakere må ha med mat, drikke, vindtøy, luve, hansker og mobiltelefon i sekken. Det er ikke lov å bruke rumpetaske. Kontroll blir gjort ved start.

Sperretid
Vi kommer til å ha sperretid for 42 km løypa ved Skaret kl. 13.00, du må forlate stasjonen innen da.

Reglement
Alt søppel skal tas med til neste matstasjon eller mål.
Ved ulykke er du som konkurrent pliktig til å bistå den skadde på best mulig måte.
Om du må bryte må dette meddeles til bemannet post eller per telefon til sekretariatet (telefonnummer står på startnummer).
Support er kun tillatt ved matstasjonen på Skaret/Remma og Vekveselva. PS: vi anser ikke support som nødvendig.
Alle deltar på eget ansvar og er forsikret igjennom startlisens.

Premiering
1, 2, og 3 dame og herre i 42 km og 23 km (pengepremie i 42 km, gavepremie i 23 km)
42 km – Premie til vinnere i hver klasse
23 km – Premie til vinnere i hver klasse
Spurtpris Dynafit-bakken dame og herre
Uttrekspremier fra Dynafit!

Dusj
Dusj finner du i Oppdal Kulturhus.

Bedriftspåmelding
Bruk Enern som trim & trivsel for ansatte. En sosial opplevelse med store helsegevinster! Felles påmelding hvis det er 10 eller flere fra samme bedrift. Send oss en e-post info@enern.com så melder vi dere på. Fellesfaktura sendes til bedriften.

Parkering
Det er gode parkeringsmuligheter ved Idrettshallen (avkjøring vest for sentrum, mot Sunndalsøra) og ved Oppdal Medisinske Senter/Oppdal Treningssenter. Vi henstiller til at det ikke blir parkert på butikkenes parkeringsplasser i sentrumsområdet. Parkeringsplass utenfor Oppdal Kulturhus og Rådhuset skal IKKE benyttes til parkering for løpets deltakere. Følg anvisning til parkering når du ankommer Oppdal sentrum.

Har du behov for overnatting finner du egen oversikt over tilbud her!