Klasse / Periode 1.12. – 5.3 / 6.3 – 26.3 / 27.3 – 1.4 / engangslisens

26 år og eldre (5 fjell) 495/525/595 150
16 -25 år (5 fjell) 445/495/545 60
Over 70 år (5 fjell) 445/495/545 0

26 år og eldre (3 fjell) 395/425/495 150
16 – 25 år (3 fjell) 345/395/425 60
Over 70 år (3 fjell) 345/395/425 0

Trim tom 16 år (1 fjell) 125/150/175 50 (12 år ≤ 0)
Trim over 16 år (1 fjell) 150 / 175/ 195 60
Trim Familie (2 v + 3 b) 425 /475/ 495 120

Buss / bagasjetransport er inkludert i prisen.