Påmelding via EQ Timing. Meld deg på her.

Priser og klasser 2019

K/M 16-19, K/M 20-29, K/M 30-39, K/M 40-49, K/M 50-59, K/M 60-69, K/M 70-79, K/M 80+

Klasse / Periode 1.12. – 4.3 / 5.3 – 1.4 / 2.4 – 6.4 / engangslisens

5 fjell
26 år og eldre (5 fjell) 495/525/595 150
16 -25 år (5 fjell) 445/495/545 60
Over 70 år (5 fjell) 445/495/545 0

3 fjell
26 år og eldre (3 fjell) 395/425/495 150
16 – 25 år (3 fjell) 345/395/425 60
Over 70 år (3 fjell) 345/395/425 0

1 fjell
Trim tom 16 år (1 fjell) 125/150/175 50 (12 år ≤ 0)
Trim over 16 år (1 fjell) 150 / 175/ 195 60
Trim Familie (2 v + 3 b) 425 /475/ 495 120

Buss / bagasjetransport er inkludert i prisen.