Priser

Klasse / Dato 1.5-15.5 / 15.5 – 24.8 / 25.8 – 10.9
42 km 450/ 495 / 650 Buss Oppdal sentrum – start 150; – obligatorisk
23 km / 395 / 550 / Buss Oppdal sentrum – start 100; – obligatorisk
23 km trim / 295 / 450 / Buss Oppdal sentrum – start 100; – obligatorisk

Lisens i samsvar med friidrettsforbundets reglement.
13-80 år:
– over 400kr i startkontigent = 50kr – engangslisens
– under 400kr i startkontigent = 40kr – engangslisens