Priser og klasseinndeling Oppdal Fjellmaraton 2018

Dynafit Trollheimen Fjellmaraton

Distanse / Dato 4.5 – 1.7 / 2.7 – 26.8/ 27.8 – 1.9/

42 km / 650 kr / 750 kr /850 kr/ inkl. buss

22 km / 500 kr / 600 kr /700 kr/ inkl. buss

Friidrettsforbundets reglement for lisens for deltakere mellom 13-80 år:
Over 400 kr i startkontigent = 50 kr i engangslisens
Under 400 kr = 40 kr i engangslisens

Klasseinndeling 22 og 42 km
Klasser K/M: 18-19 år, 20-29 år, 30-39 år, 40-49 år, 50-59 år, 60-69 år, over 70 år

Aldersgrense 22 og 42 km: 18 år
Maks antall deltakere:
22 km: 500
42 km: 300 deltakere

Fjellmila

Distanse / dato 4.5 – 1.7 / 2.7 – 26.8/ 27.8 – 1.9/

11 km med tidtaking 13 – 15 år / 315 kr / 415 kr / 515 kr / inkl. buss
11 km med tidtaking over 15 år / 365 kr / 465 kr / 565 kr / inkl. buss

11 km uten tidtaking t.o.m. 15 år/ 215 kr / 315 kr / 415 kr / inkl. buss
11 km uten tidtaking over 15 år/ 265 kr / 365 kr / 465 kr / inkl. buss

11 km uten tidtaking familiepris 2v+3b / 675 kr / 735 kr / 780 kr / inkl. buss

 

Friidrettsforbundets reglement for lisens for deltakere mellom 13-80 år:
Over 400 kr i startkontigent = 50 kr i engangslisens
Under 400 kr = 40 kr i engangslisens

Klasseinndeling Fjellmila (med tidtaking)
Klasser K/M: 13 år, 14 år, 15 år, 16-19 år, 20-29 år, 30-39 år, 40-49 år, 50-59 år, 60-69 år, over 70 år

Maks antall deltakere: 500