Deltakerne plikter å følge NSF sine lover og regler.

Det er påbudt med engangslisens. Trafikkregler og skiltanvisninger må følges. Ta hensyn til andre deltakere og andre i løypa. Løypa er åpen for alle, ikke bare Randoenern deltakere. Deltakere som ikke følger reglementet vil bli diskvalifisert. Startnummeret skal være synlig på brystet under hele rennet

Gjennomføring
Løypa er i henhold til løypebeskrivelsen og begrenset med et antall markeringspunkter, som skal passeres på foreskrevet måte. Løypebeskrivelsen må følges, brudd på denne vil kunne føre til diskvalifikasjon eller tidstillegg og kan dessuten utsette løperen for fare. Ved plutselige endringer i været kan løypebeskrivelsen endres. Melding om dette vil bli gitt av arrangøren ved start, eller av løypemannskapene. Det er utplassert løypemannskap ved noen av markeringspunktene, disse må, om mulig, informeres hvis man ønsker å bryte løpet. I fall man ikke får gitt beskjed til løypemannskapet om at man bryter konkurransen, må rennarrangør varsles så raskt som mulig. Detter pga sikkerheten og for ikke å utløse unødvendige sikkerhets uttrykninger / leteaksjoner.
Enhver løper er pliktig å hjelpe skadde, og informere løypemannskaper om skadde personer. Arrangøren vil vurdere tidskorreksjon for anvendt tidsforbruk til nødvendig hjelp av annen skadet deltaker.

Utstyrskrav
Hjelm er påbudt for alle klasser.
Alle ski må ha stålkanter (unntatt 1 fjell)

Utstyrskrav 5-fjell

– støvler må ha høyde over ankel
– ryggsekk
– drikke og annen energi i form av mat, barer, gel eller lignende (det er ikke mat- og drikkestasjoner underveis).
– ekstra bekledning
– elektronisk skredsøker (beeper)
– søkestang
– spade

Bytte av utstyr under løpet er ikke tillatt. Ta gjerne med mobiltelefon for varsling av eventuelle hendelser.

Enhver deltaker kan stoppes eller taes ut av rennet av lege eller rennleder hvis disse vurderer at videre deltakelse kan medføre fare eller hindring for deltakeren selv, andre deltakere eller arrangør. Disket blir den som kjører uten ryggsekk, utenom kontrollpunktene eller bytter utstyr underveis.

Det er påbudt med skredsøker, spade og søkestang på 5-fjell. Dette kan leies på VPG for kr 200. NB Må bookes på forhånd. Ta kontakt på info@enern.com

Det er påbudt med sekk, og vi anbefaler å ta med ekstra klær. Følgende bør være med i sekken:
– ekstra genser/fleece jakke
– vindtett jakke/bukse
– drikke
– mat/snacks

Det er ingen matstasjoner på randorenn, så all mat og drikke må medbringes. Det er kun en matstasjon etter målgang.

For deltakere i Norgescupen gjelder følgende:

– Sender/Mottaker (skredsøker)
– Spade med skaft, blad minst 20 x 20 originalt og umodifisert
– Søkestang, minst 240 cm, minst 10 mm i diameter
– 1 par feller. Feller fra ville dyr er ikke tillatt.
– 2 lag benklær og 3 lag på overkroppen derav ett lag vindtett. Klærne kan være på kroppen eller i sekken.
– Hansker og lue
– Skibriller
– Redningsfolie
– Fløyte
Det vil bli tatt stikkprøver både før start og etter målgang.

Sykdom/ulykke
Det er kun ved sykdom/ulykke som fører til at deltaker ikke kan stille til start, at vi refunderer startkontingent. Da vil 50% av startkontingent bli refundert ved framvisning av legeattest senest 1 uke etter renndato.

Avlysning / flytting av renn
Om rennet må avlyses på renndagen på grunn av vær- og føreforhold eller andre uforutsette forhold (Force Majeure), beholder arrangør hele startkontingenten. Om rennet blir bestemt flyttet til annen dato eller til annet sted, vil påmeldte deltakere ikke få refundert sin startkontingent om de ikke kan stille til start på annet sted eller på annen dato. Ved avlysning av renn før renndagen kan arrangøren beholde 50% av startkontingenten. Rennet kan av værmessige eller andre uforutsette årsaker forkortes eller avlyses av rennleder og jury. Start kontingenten refunderes ikke ved avlysning av rennet mindre en 48 timer før start, eller ved forkortelse av løypa.

Sikkerhet
Det er ikke tillatt å gå med plugg i øret (iPod, mp3 etc). Deltaker er selv ansvarlig for eventuelt tap av utstyr under rennet. Røde Kors har vaktposter rundt om i traseene. Følg skilting langs traseen.

Bilder fra arrangement
Påmelding til våre arrangement innebærer også samtykke til at eventuelle bilder av deg blir lagt ut på våre hjemmesider og brukt i markedsføring som plakater, trykksaker, annonser etc. Bilder i vårt fotoarkiv vil også kunne bli benyttet og videresolgt til aviser, tidsskrifter og andre media.

Alder
De som skal delta i aktiv klassen må være fylt 16 år. Trimklassen har ingen aldersbegrensning.

Miljøhensyn
Enern er sertfisert Miljøfyrtårn, og det innebærer blant annet at vi ønsker grønne arrangement. Det er forbudt å kaste fra seg søppel i naturen, og arrangementet skal ikke gi varige spor. Dette er for øvrig en generell standard regel i skialpinisme.

Påmelding
All påmelding foregår via www.enern.com. Deltakere kommer ikke med på deltakerlisten før betaling er utført og registrert. Om deltaker ønsker å bytte distanse fra lang til en kortere distanse, vil ikke overskytende beløp refunderes. Alle deltakere blir offentliggjort på internett, både i form av deltaker-/startliste før rittet og i resultatlister etter rittet.