Reglement

Synlig startnummer
Startnummeret skal bæres synlig på brystet slik at det er lesbart under hele løpet. Alle deltakere må ha lisens. Deltakere som ikke etterkommer dette vil bli stoppet av kontrollposter underveis.

Det er krav til sekk på 42 km og 23 km
Det er påbudt med sekk for de som deltar på 42 km og 23 km, men det er ikke krav til vekt. Alle deltakere må ha med mat, drikke, vindtøy, luve, hansker og mobiltelefon i sekken. Det er ikke lov å bruke rumpetaske. Kontroll blir gjort ved start.

Avlysning
Ved avlysning av våre arrangementer før arrangementsdagen kan arrangøren beholde 50% av startkontingenten til dekning av utgifter. Dersom arrangementet må flyttes til et annet sted på samme dato, eller avlyses for deretter å bli gjennomført på en senere dato, eller for å bli flyttet til et annet sted på en ny dato, har de som var påmeldt til den opprinnelige dato, men som ikke stiller til start på ny dato ikke krav på tilbakebetaling av noen del av startkontingenten.

Ved avlysning i løpet av arrangementsdagen på grunn av plutselig oppståtte vær-/klimatiske forhold eller annen “force majeure”, beholder arrangør startkontingenten.

Refusjon av startkontingent
All påmelding er bindende. Ingen del av startkontingenten blir refundert selv om den påmeldte av ulike årsaker (sykdom osv.) ikke kan delta.

Sperretider
Det vill settes opp sperretider på den lengste distansen 42 km. Deltakere som kommer til Skardalen etter angitt tid kl 13:00 blir tatt ut av rennet. Om ønskelig, får deltaker gå videre uten startnummer/chip, men da utenfor arrangørens ansvar.

Bilder fra arrangementene
Påmelding til våre arrangement innebærer også samtykke til at eventuelle bilder av deg blir lagt ut på våre hjemmesider og brukt i markedsføring som plakater, trykksaker, annonser etc. Bilder i vårt fotoarkiv vil også kunne bli benyttet og videresolgt til aviser, tidsskrifter og andre media.