Reglement for Oppdal Fjellmaraton

Aldersgrense
Aldersgrensen for å delta på Dynafit Trollheimen Fjellmaraton 22 og 42 km er 18 år.
Vi har ikke satt noen aldersgrense på Fjellmila, men anbefaler 10 år.

Synlig startnummer
Startnummeret skal festes synlig på brystet slik at det er lesbart under hele løpet. Alle deltakere må ha lisens. Deltakere som ikke etterkommer dette vil bli stoppet av kontrollposter underveis.

Det er krav til sekk på 42 km og 22 km
Det er påbudt med sekk for de som deltar på 42 km og 22 km, men det er ikke krav til vekt. Alle deltakere må ha med mat, drikke, vindtøy (jakke og bukse), lue, hansker og mobiltelefon i sekken. Det er ikke lov å bruke rumpetaske. Kontroll blir gjort ved start.

Langesoner
Kun tillatt ved arrangørens mat-/drikkestasjoner.

Forbudt med staver
Det er ikke lov til å benytte seg av staver i klassene med tidtaking (42, 22 og 11 km).

Forbudt med øretelefoner/musikk
Av sikkerhetsmessige hensyn er det forbudt å bruke øretelefoner under løpet.

Avlysning
Ved avlysning av våre arrangementer før arrangementsdagen kan arrangøren beholde 50% av startkontingenten til dekning av utgifter.
Dersom du ikke stiller til start ved gjennomføring i henhold til de tre undernvente punktene, har du ikke krav på tilbakebetaling av noen del av startkontingenten:
– arrangementet flyttes til et annet sted på samme dato
– arrangementet avlyses for deretter å bli gjennomført på en senere dato
– arrangementet flyttes til et annet sted på en ny dato

Ved avlysning i løpet av arrangementsdagen på grunn av plutselig oppståtte vær-/klimatiske forhold eller annen “force majeure”, beholder arrangør startkontingenten.

Refusjon av startkontingent
All påmelding er bindende. Ingen del av startkontingenten blir refundert selv om den påmeldte av ulike årsaker (sykdom osv.) ikke kan delta.

Sperretider

42 km
Remma (ca. 20 km): Kl. 12.00
Vekveselva (ca. 30 km): Kl. 14.00
Vangslia (ca. 35 km): Kl. 16.00

22 km
Vekveselva (ca. 10 km): Kl. 14.00
Vangslia (ca. 15 km): Kl. 16.00

11 km
Vangslia (ca. 4 km): Kl. 16.00

Aldersgrense

42km/22km: 18 år
11 km: Anbefalt 10 år. Barn under 13 år må følges av voksne.

 

Deltakere på 42/22 km som ikke overholder aldersgrense vil nektes start eller diskvalifiseres.

Bilder fra arrangementene

Påmelding til våre arrangement innebærer også samtykke til at eventuelle bilder av deg blir lagt ut på våre hjemmesider og brukt i markedsføring som plakater, trykksaker, annonser etc. Bilder i vårt fotoarkiv vil også kunne bli benyttet og videresolgt til aviser, tidsskrifter og andre media.